Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.

Wij hanteren omgangsregels

Iedere groep, wij dus ook, heeft regels over de omgang met elkaar, beschreven in het PIB, maar ook als ongeschreven regels. De Scoutingwet geeft op een aantal punten duidelijk richting hoe we binnen en buiten Scouting met elkaar om willen gaan. Maar niet alles staat daarin en veel groepen hebben behoefte aan aanvullende afspraken, bijvoorbeeld over hoe we elkaar aanspreken, wat we als gedrag tolereren, hoe we aankijken tegen alcohol, drugs en vandalisme, etc. Deze omgangsregels gelden voor iedereen in een groep; leiding, jeugdleden, bestuur, maar ook bezoekers of ouders.


Wij passen onze gedragscode toe

De gedragscode van scouting in combinatie met ons PIB geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen je Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een bestuurslid.


Wij hebben een vertrouwenspersoon

Met een vertrouwenscontactpersoon hebben wij iemand in de organisatie waar iedereen met vragen of twijfels terecht kan. Ook bijvoorbeeld ouders en deelnemers aan de activiteiten. Iemand met wie je in vertrouwen kunt praten, maakt het makkelijker over moeilijke onderwerpen te beginnen. Als iemand denkt dat er iets mis is, kan diegene naar de vertrouwenspersoon gaan. Die is er voor iedereen: kinderen, jongeren, vrijwilligers, medewerkers en ouders. En natuurlijk behandelt de vertrouwenspersoon elke melding. Klein of groot, ernstig of minder ernstig. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dus hij of zij geeft alleen informatie door als degene die hulp vraagt of een melding doet, dat goed vindt. Hierop geldt de uitzondering voor het geval als er strafbare feiten zijn gepleegd, dan is de vertrouwenspersoon volgens de wet verplicht om dit bij de politie te melden. U kunt onze vertrouwenspersoon bereiken via:

Ronald van der Ham
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Wij hebben een aanstellingsbeleid

Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Om toch een goede inschatting te maken hebben wij een aanstellingsbeleid als onderdeel te worden als lid, leiding en/of vrijwilliger bij onze club. Hiervoor organiseren wij voor iedereen die lid wilt worden bij ons een periode van 4 weken (4 draaidagen) om elkaar te leren kennen en te ontdekken of wij bij elkaar passen. Daarnaast krijgt iedereen die als leiding of vrijwilliger lid wil worden bij onze club een intakegesprek, behalve in het geval van doorstromen vanuit onze eigen jeugdledengroep. Voor deze doorstroom organiseren wij een langere periode langs alle speltakken om hen te leren kennen. Voor alle stafleden en vrijwilligers bij de club geldt de verplichting een VOG te overhandigen bij aanstelling en iedere 5 jaar een vernieuwing.


Wij nemen uw privacy in acht

Wij vinden het leuk dat jullie bij onze vereniging willen horen en stellen daarom ook alles in het werk om uw privacy te beschermen. Je kunt dit privacy beleid raadplegen via privacy.

Scouting Leidschendam
Pius XII

Prins Hendriklaan 30
2264SW Leidschendam

info@scoutingpiusxii.nl
Tel. 070-3203040 
Whatsapp. 070-3203040 

Volg ons:Agenda

13 jul 00:00
Kamp welpen
13 jul 00:00
Kamp Waterscouts

Sponsor ons